Cercar per Conveni


Entre
i
Nom. conv. /Any:

2018/126

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Obres
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VINALESA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vinalesa

Signant:

Alba Cataluña Peydró

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/125

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Signant:

Pablo Puig Desena

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/124

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DEL XÚQUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alcàntera del Xùquer

Signant:

Julio Aurelio García

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/123

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Fontanars dels Alforins

Signant:

Julio Biosca Llin

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/122

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE CASINOS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Casinos

Signant:

José Miguel Espinosa

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/121

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CANET D'EN BERENGUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Signant:

Leandro Benito Antoni

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/120

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CANALS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Canals

Signant:

Ricardo Requena Muñoz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2018/119

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT D'ESTIVELLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estivella

Signant:

Rafael Mateu Mateu

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2018/118

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Signant:

Victor Mansanet Boïgues

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2018/117

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MILLARES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Millares

Signant:

Joisé Ricardo Perez Gómez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica

Nom. conv. /Any:

2018/116

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2020

Vigència:

24 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE HIGUERUELAS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Higueruelas

Signant:

Melanio Esteban Martínez

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Higueruelas en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local,

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2018/115

Data conveni:

08-05-2018

Data fi:

08-05-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE EL CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI i XII, ÀREA DE GESTIÓ 2, (CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUOS V5) l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorci Pla Zonal de Residuos V5

Signant:

Roger Cerdà Boluda

Objecte:

La Diputació de València i el Consorci pla zonal de residus V5 convenen la prestació dels serveis següents en relació amb la taxa per prestació del servei de tractament, valoració i eliminació de residus urbans, així com d'arreplegada selectiva en ecoparc als municipis que formen part del Consorci: 1. La gestió tributària i la col·laboració en la gestió de padrons. 2. La recaptació de deutes en període voluntari. 3. La recaptació en període executiu. 4. La resolució dels recursos que es presenten contra els actes de gestió tributària i/o recaptació. 5. L'assessorament jurídic al Consorci.

Obligacions de les parts:

La Diputació percebrà la quantitat resultant d'aplicar la taxa per prestació dels serveis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa esmentada.

Nom. conv. /Any:

2018/114

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

48.399,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL GRAN Y DE LES PENYENTES ", EN EL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de "Recuperació ambiental de l'Ullal Gran y de les Penyentes", en el municipi de Tavernes de la Valldigna.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de valència contractar i executar l'obra de confonnitat amb la 1101mativa de contractació del sector públic i finançar el 80 % del seu cost

Nom. conv. /Any:

2018/113

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

21.601,60

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ESTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CAMPORROBLES PER A OBRES DE "REHABILITACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PARATGE DE LA CASILLA I EL POZO DEL TIO PITOS", EN EL MUNICIPI DE CAMPORROBLES

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Camporrobles

Signant:

Gabriel Mata González

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de les obres de "rehabilitació mediambiental del paratje de la Casilla i el pozo del Tío Pitos"

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i finançar el 85% del cost de les obres.

Nom. conv. /Any:

2018/112

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

58.980,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENAGÉBER PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MUR. DE CONTENCIÓ PER MITJÀ D'ESCULLERA PER A SUBJECCIÓ PLATAFORMA CAMÍ" EN EL MUNICIPI DE BENAGÉBER

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Pilar Moncho Matoses

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benagéber

Signant:

Rafael Darijo Escamilla

Objecte:

El present Conveni té com a objecte dete1minar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Benagéber en el finançament i execució de les obres de "Mur de contenció per mitjà d'escullera per a .subjecció platafonna camí", per un pressupost base de licitació de 60.493,32 euros (IVA inclòs), dels quals 49.994,48 euros corresponen a la base imposable i 10.498,84 euros a l'IV A.

Obligacions de les parts:

Finançar el 97,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quai1titat de 58.980,99 euros (IVA inclòs).

Nom. conv. /Any:

2018/111

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

36.803,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTAÇIÓ DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT DE LES ZONES DEL BARRANC D'AIGUA I L'AVENC EN EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE QUATRETONDA"

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quatretonda

Signant:

Aina Benavent Gimenez

Objecte:

El present conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Quatretonda en el finançament i execució de les obres "condicionament de les zones del Barranc d'Aigua i l'Avenc en el paaratge natural de la serra de Quatretonda.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació, contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de . tontrac1ació del sector públic i finançar el 90 % del cost de les obres, 'el que suposa la quantitat de 36.803,84 euros.

Nom. conv. /Any:

2018/109

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA PER A L'ACTUACIÓ «NOU CEMENTERI MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Signant:

Josep Antoni Alberola verdú

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « NOU CEMENTERI MUNICIPAL » l'import del qual sol·licitat ascendix a DOS-CENTS HUITANTA-HUIT MIL QUATRE-CENTS VINT AMB SETZE EUROS (288.420,16 €) en el municipi de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA.

Obligacions de les parts:

La subvenció que la Diputació concedix a l'empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€--), i l'Ajuntament s'obliga a redactar el projecte de les obres de «NOU CEMENTERI MUNICIPAL » i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011

Nom. conv. /Any:

2018/108

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE ALBAIDA PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL· LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albaida

Signant:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL· LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI l CARRETERA D'ALCOI», l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de ALBAIDA.

Obligacions de les parts:

A redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI l CARRETERA D'ALCOI», i a contractar i executar les obres,

Nom. conv. /Any:

2018/107

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A L'ACTUACIÓ «Ill FASE CASA DE LA MÚSICA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellreguard

Signant:

Alexandre Ruiz Gadea

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « Ill FASE CASA DE LA MÚSICA» l'import del qual sol· licitat ascendix a DOS CENTS CINQ MIL EUROS (205.000,00 EUROS) en el municipi de BELLREGUARD

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament s'obliga a redactar el projecte de les obres de « Ill FASE CASA DE LA MÚSICA» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011. I la subvenció que la Diputació concedix a l'empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS

Nom. conv. /Any:

2018/106

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'OTOS PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Otos

Signant:

Mario Mira Alfonso

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligacions de les parts:

A redactar una memeoria valorada que detalle els suministres en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», i a contractar i adquirir el suministre, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011

Nom. conv. /Any:

2018/105

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE TORREBAJA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Torrebaja

Signant:

Manuel Enrique Tortajada matos

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/104

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rugat

Signant:

José Escrivá Gracía

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/103

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BELLÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellus

Signant:

Susana Navarro Ferrando

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/102

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE CORTES DE PALL.A.S PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cortes de Pallàs

Signant:

Fernando Navarro Pardo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/101

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALGINET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alginet

Signant:

José Vicente Alemany Motes

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/100

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GODELLETA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Godelleta

Signant:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/099

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS BAJAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Casas Bajas

Signant:

Domingo Antón Lázaro

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/098

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives

Signant:

Josep Francesc Fernandez Carrasco

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/097

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I LA MANCOMUNITAT EL MARQUESAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat del Marquesat

Signant:

José Enric Fores i Rosell

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/096

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GENOVÉS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA dIPUTACIÓ DE vALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Genovés

Signant:

Pere Revert Miralles

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/095

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GATOVA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gátova

Signant:

Manuel Martínez Romero

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/094

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALMOINES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Almoines

Signant:

Juan Cardona Bertó

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/093

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARP PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarp

Signant:

Santiago Cervera Cardete

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/092

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARX PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barx

Signant:

Miguel Donet Montagut

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/091

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACÍÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GODELLETA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Godelleta

Signant:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/090

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CALLES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Calles

Signant:

Angel Valero Solaz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/089

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'HIGUERUELAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Higueruelas

Signant:

Melanio Esteban Martínez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/088

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CHULILLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Chulilla

Signant:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/087

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUFALI PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bufali

Signant:

Estefanía Mollà Camarasa

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/086

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BONREPÓS I MIRAMBELL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bonrepos i Mirambell

Signant:

Rosella Antolí Santolaria

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/085

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniflá

Signant:

David Ribas Gasent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/084

Data conveni:

27-04-2018

Data fi:

27-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Almàssera

Signant:

Ramón Puchades Bort

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2018/083

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARRASÍ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarrasí

Signant:

Federico Vidal Martínez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/082

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALMISERÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Almiserá

Signant:

José Juan Mascarell Camarena

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/081

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLARGORDO DEL CABRIEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villargordo del cabriel

Signant:

Francisco Nuevalos López

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/080

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PINET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Pinet

Signant:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/079

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOCAIRENT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bocairent

Signant:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/078

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

193.020,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/077

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LES VALLS PER A L'ACTUACIÓ «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» l'import del qual sol· licitat ascendix CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament, a redactar el projecte de les obres de « REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» i a contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2018/076

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALGEMESI PER A L'ACTUACIÓ «REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Algemesí

Signant:

Marta Trenzano Rubio

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL » l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi d'ALGEMESI.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d'Algemesi a redactar el projecte de les obres de « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL» i a contractar i executar les obres,

Nom. conv. /Any:

2018/075

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGEBER PER A L'ACTUACIÓ «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNlES l EL PANTÀ »

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benagéber

Signant:

Rafael Darijo Escamilla

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00 EUROS ) en el municipi de BENAGEBER.

Obligacions de les parts:

a) A redactar el projecte de les obres de « RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» i a contractar i executar les obres,

Nom. conv. /Any:

2018/074

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE COTES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cotes

Signant:

Rosa Emilia Llorente Soriano

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/073

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Valldigna

Signant:

Vicent Ribera Solanes

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/072

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENEIXIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beneixida

Signant:

Eva Roig Tortosa

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/071

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

ONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE TORRELLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Torrent

Signant:

Juan Jesús Ros Piles

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/070

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

400.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i realització de l'actuació NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA , l'import del qual sol·licitat ascendix OUATRECENTS MIL EUROS (400.000,00€) en el municipi de GANDIA.

Obligacions de les parts:

A presentar i redactar la memòria de la actuació de la «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA » i a presentar el contracte subscrit objecte d'aquest conveni. A l'adjudicació del servei abans del 31 de desembre del 2018.

Nom. conv. /Any:

2018/069

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

21.082,88

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ· DE VALÈNCIA I L' AJUNTAMENT D'ESTIVELLA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE ''ACTUACIONS D'ESTABILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ EN CARRER MONTGÓ DEL NUCLI DE BESELGA" EN EL MUNICIPI D'ESTIVELLA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estivella

Signant:

Rafael Mateu Mateu

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estivella en el finançament i execució de les obres de "Actuacions d'estabilització de via pública amb reconstrncció de mur de contenció en carrer Montgó del nucli de Beselga (Estivella)", per un pressupost base de licitació de_ 21.082,88 euros (IVA inclòs), dels quals 17.423,87 euros con-esponen a la base imposable i 3.659,01 euros a l'IV A.

Obligacions de les parts:

Fitiariçar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 20.028,74 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector· públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i contractar i executar les obres. L'Ajuntament fümant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 1.054,14 euros (IVA inclòs),

Nom. conv. /Any:

2018/068

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.099,29

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE EL PALOMAR PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROTECCIÓ FRONT ELS RISCOS GEOLÒGICS EN CEMENTERI MUNICIPAL EL PALOMAR".

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palomar

Signant:

Jordi Vila Vila

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Palomar en el finançament i execució de les obres · de "Protecció front els riscos geològics en · cementeri municipal de El Palomar",' per un pressupost base de licitació.'de 59.099,29 euros (IVA inclòs), dels quals .48.842,39 euros corresponen a la base imposable i 10.256,90 euros a l'IV A.

Obligacions de les parts:

La Diputació, finançar el 97,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 57.621,81 euros (IVA inclòs) i contratar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2018/067

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILAMARXANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACTUACIONS EN PARATGE NATURAL LES RODANES"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vilamarxant

Signant:

Jesús Montesinos Oltra

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Vilamarxant en el finançament i execució de les obres "Actuacions en paratge natural Les Rodanes". El pressupost de les obres ascendeix a 42.000 euros, IVA inclòs, dels quals 34.710,74 euros con-esponen a l'import de la base imposable i 7.289,26 euros a i'IVA

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de confomitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.700 euros. Tot allò sense pejudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Nom. conv. /Any:

2018/066

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelbunyol

Signant:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/065

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUÑOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Buñol

Signant:

Juncal Carrascosa Alonso

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/064

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat l'Horta Nord

Signant:

Jose Vicente Andreu Castelló

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/063

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat Albalat-Polinyà

Signant:

Jose Antonio Roig Ferrer

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/062

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT CARRAIXET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Macomunitat Carraixet

Signant:

Llorenç Rodado Mora

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Manocomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/061

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CORBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Corbera

Signant:

Jordi X. Vicedo Jiménez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/060

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT LA VALL DELS ALCALANS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat la Vall dels Alcalans

Signant:

Emilio J. Espert Navarro

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/059

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BÈLGIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bèlgida

Signant:

Diego Ibáñez Estarelles

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/058

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palmera

Signant:

Alvaro Catalá Muñoz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/057

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE LA GRANJA DE LA COSTERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Granja de la Costera

Signant:

Carlos Garrido Calabuig Martí

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/056

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quatretonda

Signant:

Aina Benavent Gimenez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/055

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUGARRA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bugarra

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/054

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/053

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ DEL XÚQUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Signant:

Oscar Navarro Torres

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/052

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT D'ATZENETA D'ALBAIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Adzaneta d'Albaida

Signant:

José H. Descals Herrero

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/051

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Signant:

Vicente Portoles Peñalver

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/050

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE BICORP PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bocairent

Signant:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/049

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUESA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quesa

Signant:

Carina Primo Valiente

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/048

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2018

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alberic

Signant:

Antonio Carratala Minguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/047

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DE LA RIBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Signant:

Felip Hernandis Sancho

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/046

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE DOMEÑO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Domeño

Signant:

Francisco Gomez Asensio

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/045

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'AIELO DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Aielo de Rugat

Signant:

Jaime Soler Todolí

Objecte:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/044

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

4anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARA DE LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Signant:

José Carlos Herrera Martí

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/043

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

4 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) EN L'ÀMBIT DE LES SMART CITIES

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Signant:

Marcos Lacruz López

Objecte:

L'objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre Avaesen i Dival en l'àmbit de les Smart Cities

Obligacions de les parts:

Comunicar-se recíprocament tota la informació a la qual tinguen accés i que puga ser d'interés per a l'altra part en l'àmbit de les Smart Cities, i que d'una manera o una altra puguen contribuir al desenvolupament de projectes municipals en aquest sector

Nom. conv. /Any:

2018/042

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA SERRANIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Serranía

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/041

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Macomunitat La Baronía

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/040

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALCUBLAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Alcublas

Signant:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/039

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE RACÓ D'ADEMÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat del Racó d'Ademús

Signant:

Domingo Antón Lázaro

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/038

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

Vigència:

08-08-2018

Relacionat amb conveni:

Import:

55.575,83

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres , Cooperació
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PICASSENT PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ALTERNATIVA DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA CV-415, AL TERME MUNICIPAL DE PICASSENT (VALÈNCIA)

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Picassent

Signant:

Conxa García Ferrer

Objecte:

Per la present Addenda la Diputació de València i l'Ajuntament de Picassent, acorden modificar la clausula primera, segona, tercera i quarta del Conveni suscrit en data 8 d'agost de 2016. Així perquè, la clàusula primera del Conveni, relativa a l'Objecte del Conveni es modifica en el sentit d'incloure, en el finançament i execució el proiecte d'Alternativa de la instal·lació de la xarxa d'aigua potable de la CV-415 en el terme municipal de Picassent (València)", les obres co plementàries al mateix

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Picassent s'obliga a contractar i executar les obres del projecte d'«Alternativa de la instal·lació de la arxa d'aigua potable de la CV-415, al rm unicipal de Picassent (València)»

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
Conveni amb l'Ajuntament de Picasset del que el present acord ès addendaADD28-07-2016
Nom. conv. /Any:

2018/037

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villalonga

Signant:

Enrique Llorca Miñana

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/036

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL PALOMAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palomar

Signant:

Jordi Vila Vila

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/035

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOLBAITE PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bolbaite

Signant:

Carolina Mas Monteagudo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/034

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

80.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT PER A OBRES DE R,ESTAURACIÓ D'ESPAI DEGRADAT EN EL MARGE DRET DEL RIU CLARIANO, DES DEL PONT VELL AL TRINQUET DE GOMIS EN EL MUNICIPI D'ONTINYENT

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Ontinyent

Signant:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la particip ció de la Diputació Provincial . de València i l'Ajuntament d'Ontinyent en el finançament i execució de les obres de "Restauració d'espai degradat en el marge dret del riu Clariano, des del Pont Vell al Trinquet de Gomis" en el municipi d'Ontinyent.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament firmant es compromet a aportar la quantitat restant del cost total de l'obra menys els 80.000 euros que té com a límit de finançament la Diputació, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 25.028,18 euros,

Nom. conv. /Any:

2018/032

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

79.533,38

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SALEM PER A L'ACTUACIÓ «MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Salem

Signant:

Juli Fenollar Banyuls

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE » l'import del qual sol·licitat ascendix S ET ANT A-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA l TRES AMB TRENTA l HUIT EUROS (79.533,38) euros en el municipi de SALEM.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE» i a contractar i executar les obres.

Nom. conv. /Any:

2018/031

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALFARP PER A L'ACTUACIÓ «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarp

Signant:

Santiago Cervera Cardete

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11» l'import del qual sol· licitat ascendix a cent cincuenta mil euros (150.000€) en el municipi D'ALFARP.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11 » i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2018/030

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

300.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL T A DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LAURBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Real de Gandía

Signant:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL TA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES NOSTRA SENYORA DE L'AMPARO»,

Obligacions de les parts:

Real de gandia es compromet a redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'ALTA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ

Nom. conv. /Any:

2018/029

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D' UTIEL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Utiel

Signant:

Fernando Benlliure García

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/028

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sedaví

Signant:

Josep Ferran Baixauli Chornet

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/027

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Ribarroja

Signant:

Roberto Pascual Raga

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/026

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelbunyol

Signant:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/025

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PUÇOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Puçol

Signant:

María Dolores Sánchez Parra

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Puçol es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/024

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prporrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT PAIPORTA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Paiporta

Signant:

Isabel Martín Gomez

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/023

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Cultura
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MONCADA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montcada

Signant:

Amparo Orts Albiach

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Moncada es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/022

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 meses prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Massanassa

Signant:

Vicente Salvador Pastor

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/021

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2017

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/020

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ELIANA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Eliana

Signant:

Salvador Torrent Catalá

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Eliana es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/019

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Signant:

José Vicente Garrigós Gallego

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Alcudia de Crespins es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/018

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guadassuar

Signant:

Salvador Montañana Sanz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/017

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L' ALCUDIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia

Signant:

Andreu Salom Porta

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Alcudia es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/016

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CATARROJA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Catarroja

Signant:

Jesús Monzó i Cubillos

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Catarroja es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/015

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CANALS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Canals

Signant:

Ricardo Requena Muñoz

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Canals es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/014

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniganim

Signant:

Amparo Canals Senabre

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Baniganim es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/013

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Benetusser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/012

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benaguasil

Signant:

José Joaquin Segarra castillo

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Benaguasil es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/011

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALBAL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albal

Signant:

Ramón Marí Vila

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d'Albal es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/010

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellreguard

Signant:

Alexandre Ruiz Gadea

Objecte:

La Diputació Provincial de València disposa en l'actualitat d'un conjunt de professors integrats en el Centre Formació de Persones Adultes, els serveis dels quals ofereix als ajuntaments de la província que disposen de centres municipals d'Educació Permanent d'Adults.

Obligacions de les parts:

Adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes, de titularitat de l'Ajuntament de Bellreguard, el qual s'integrarà en el centre i el claustre respectiu de professors.

Nom. conv. /Any:

2018/009

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE C OL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALCÀSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alcasser

Signant:

Eva Zamora Chanzà

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d?Alcasser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/008

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS "VALLE DE CARCER Y SELLENT" DE CÀRCER l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Comunitat de Regants "Valle de Carcer y Sellent" de Càrcer

Signant:

Manuel Ortiz Botella,

Objecte:

La Diputació de València, a través del seu Servei de Gestió Tributària, es compromet a efectuar la recaptació a la Comunitat de Regants "Valle de Carcer y Sellent" de Càrcer, en període executiu, dels deutes dels usuaris a favor d'esta.

Obligacions de les parts:

Al finalitzar cada exercici, la Diputació, per mitjà del seu Servei de Gestió Tributària, retrà compte de la gestió recaptatòria efectuada a la Comunitat de Regants i transferirà el producte de la recaptació, una vegada deduït l'import de la taxa meritada d'esta

Nom. conv. /Any:

2018/007

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

60.459,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT 11 4" EN EL MUNICIPI DE MISLATA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Mislata

Signant:

Carlos Fernandez Bielsa

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la paiiicipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les oores de "Recuperació ambiental parcel· la sector quint II 4" en e

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros.

Nom. conv. /Any:

2018/006

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guadassuar

Signant:

Salvador Montañana Sanz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Guadassuar perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/005

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALGAR DE PALÀNCIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament d'Algar de Palància perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/004

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLÉS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vallés

Signant:

J. Javier Sisternes Benavent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/003

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

60.499,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE FAVARA PER A "RECUPERACIÓ ZONA DEGRADADA ZONA RECREATIU-ESPORTIVA "LES HORTES" EN EL MUNICIPI DE FAVARA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Favara

Signant:

Oro Azorín Canet

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Favara en el finançament i execució de les obres de "Recuperació zona degradada zona recreatiu-esportiva "Les Hortes" en el municipi de Favara" (València)

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 51.424,99 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de _ l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Nom. conv. /Any:

2018/002

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A L'ACTUACIÓ « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS »

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Signant:

José Vicente Garrigós Gallego

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS » l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de L'ALCUDIA DE CRESPINS.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2018/001

Data conveni:

10-01-2018

Data fi:

10-01-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

766.500,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, PER AL MANTENIMENT DE LES LiNIES DE TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Signant:

María José Salvador Rubert

Objecte:

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment de les condicions que regulen la col·laboració econòmica de la Diputació Provincial de València amb la Conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori, durant l'exercici pressupostari de 2017, destinada al manteniment de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers en la província de València

Obligacions de les parts:

Mantindre íntegrament la totalitat de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers a la província de València

Nom. conv. /Any:

2017/152

Data conveni:

29-12-2017

Data fi:

29-12-2018

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

L'objecte del present Conveni és establir les bas s per a la col·laboració d'ambdós institucions en el desenvolupament dels treballs d'investigació sobre l'impacte econòmic i turístic de les Falles dels anys 2017 i 2018, amb l'abast disposat en la clàusula lla

Obligacions de les parts:

Quantificar la despesa associada a l'organització de les Festes Falleres, tant mobilitzat des de l'àmbit faller com a través de l'estimació de les despeses i inversions públiques i p1ivades de les distintes institucions organitzadores dels esdeveniments vinculats amb les festes i del conjunt de la ciutadania. Estimar l'impacte econòmic que eixa despesa té sobre els distints sectors econòmics que subminish·a béns servicis per al desemotllament d'esta celebració.

Nom. conv. /Any:

2017/151

Data conveni:

29-12-2017

Data fi:

29-12-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament l'execució de l'actuació «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC» l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de BARXETA.

Obligacions de les parts:

Aportar el compromís de compra valorat i firmat per l'Administració i la venedora

Nom. conv. /Any:

2017/150

Data conveni:

28-12-2017

Data fi:

28-12-2018

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

85.760,60

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE FAURA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ D'INMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Faura

Signant:

Antoni F. Gaspar Ramos

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ D1NMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER» l'import del qual sol·licitat ascendix a HUITANTA CINQ MIL SETCENTS SIXANTA AMB SIXANTA EUROS ( 85.760,60 EUROS) en el municipi de FAURA.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/149

Data conveni:

22-12-2017

Data fi:

15-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA FUNDACIÓ TURISME VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IV CIMERA DE PRESIDENTS D'AGÈNCIES DE VIATGES DE LA CEAV.

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Fundació Turisme Valencia

Signant:

Sandra Gómez López

Objecte:

L'objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Fundació, per a organitzar conjuntament la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV . La cimera se celebrarà a la ciutat de València del 29 d'octubre al 3 de novembre de 2017.

Obligacions de les parts:

El pressupost de les accions conjuntes que cal dur a terme en el desenvolupament de la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV pot ascendir com a màxim a la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), que serà satisfeta per les tres entitats a parts iguals, en la manera que es detalla

Nom. conv. /Any:

2017/148

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

12.012,76

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'eSTUBENY PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA CABRENTA"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estubeny

Signant:

Ramón Blanquer Bono

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estubeny en el finançament execució de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal La Cabrenta".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. I Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 10.811,48 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/147

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

37.783,44

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DEPÒSIT D'AIGÜA POTABLE RACÓ DE JOANA II"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de protecció contra despreniments en el depòsit d'aigüa potable Racó de Joana II.

Obligacions de les parts:

Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 33.783,44 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs). I Contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2017/146

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins a la finalització de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.919,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF PER A OBRES DE "REGENERACIÓ I ADECUACIÓ DE LES ZONES DEL PARC DE LES DELICIES I LA FONT DEL PERELLÓ"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelguaraf

Signant:

Rafaela Aliaga Sendra

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelguaraf n el finançament i execució de les obres de "Regeneració i adequació de les zones del parc de les delícies i la font del Perello" en el terme municipal de Rafelguaraf.

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confmmitat amb la normativa de contractació del sector públic. I finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 50. 931,86 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic

Nom. conv. /Any:

2017/145

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENIO DE ADHESIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Organísme Autònom Fundació Esportiva Municipal Ajuntament de València

Signant:

maría Teresa Girau Meliá

Objecte:

El objeto del presente CONVENIO es la adhesión del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal Ayuntamiento de Valencia al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por lo tanta, efectuar los suministros de bienes y la contratación de servicios a través de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia,

Obligacions de les parts:

La Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, informara de las adjudicaciones realizadas y de las condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., así como de todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.

Nom. conv. /Any:

2017/143

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PUÇOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Puçol

Signant:

María Dolores Sánchez Parra

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2017/142

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MELIANA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Meliana

Signant:

José A. Riera Vicent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2017/140

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

30-11-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cultura
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

Constituye el objeto del presente convenia establecer las bases para la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat de Valéncia para impulsar la apertura y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural - M(UV)HN.

Obligacions de les parts:

Ejecutar el proyecto aportando la metodologia, los instrumentes y el pers al necesario para llevar a cabo la puesta en marcha y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural, así como la ejecución de las actividades relacionadas con el mismo a que se refiere el presente Convenia (tales como, exposiciones temporales o itinerantes del M(UV)HN);

Nom. conv. /Any:

2017/139

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

210.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, PER AL DESPLEGAMENT l EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE EN L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre corresponent a l'exercici 2017. Per a això, es procedeix, a través d'aquest conveni, a la concessió directa d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Sagunt, en els termes que estableixen l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental